EKSPERCKIE CENTRUM SZKOLENIA CYBERBEZPIECZEŃSTWA


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ODWOŁANIA I SKARGI

ODWOŁANIA

Każda osoba uczestnicząca w procesie certyfikacji ma prawo odwołać się od decyzji o udzieleniu, odmowy udzielenia, cofnięciu lub zawieszeniu zakresu certyfikacji podjętej przez ECSC wydanej w wyniku procesu certyfikacji lub nadzoru nad udzieloną certyfikacją.

Odwołanie wnosi się do Dyrektora ECSC na adres: Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa, ul. Gen. S.Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: oc.ecsc@mon.gov.pl.

Odwołanie powinno być składane na piśmie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Za formę pisemną uznaje się pismo lub jego skan z własnoręcznym podpisem osoby składającej odwołanie.

Po otrzymaniu odwołania ECSC potwierdza osobie składającej wpłynięcie odwołania i informuje o terminie rozpatrzenia oraz postępach i wynikach rozpatrywania odwołania.

Odwołanie jest rozpatrywane zgodnie z procedurami ECSC przez osoby, które nie były zaangażowane w żaden sposób w ocenę wnioskującego/kandydata. W uzasadnionych przypadkach w proces odwoławczy może zostać zaangażowana Rada Programowa.

Decyzję w sprawie odwołania podejmuje Dyrektor ECSC.

 

SKARGI

Każda osoba lub organizacja może wnieść do ECSC skargę dotyczącą działalności certyfikacyjnej prowadzonej przez ECSC lub certyfikowanej osoby przez ECSC.

Wszystkie działania podejmowane w wyniku wpłynięcia i rozpatrzenia skargi są dokumentowane.

Każda wpływająca do ECSC skarga jest rozpatrywana jeżeli dotyczy prowadzonej działalności certyfikacyjnej. Osoba lub organizacja zgłaszająca skargę jest informowana o trybie jej rozpatrywania oraz wynikach jej rozpatrzenia.

Proces rozpatrywania skargi powinien zakończyć się w najkrótszym możliwym czasie. ECSC przyjmuje, że wszystkie skargi rozpatruje w ciągu maksymalnie 30 dni roboczych od daty wpłynięcia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.

Skarga jest rozpatrywana zgodnie z procedurami ECSC przez osoby, które nie były zaangażowane w przedmiot skargi. W uzasadnionych przypadkach w proces rozpatrywania skargi może zostać zaangażowana Rada Programowa.

Decyzję w sprawie skargi podejmuje Dyrektor ECSC.

ECSC informuje skarżącego na piśmie o zakończeniu procesu rozpatrzenia skargi i jej wynikach.

Szczegółowy tryb rozpatrywania skarg i odwołań ECSC udostępnia na życzenie.

    
  • english version
  • BIP
pdf

Kontakt

Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa
gen. S.Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
tel. 261837990
fax. 261837983
ecsc@mon.gov.pl

    
  • english version
  • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.